Στοιχεία επικοινωνίας

 


ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 17Α
T.K. 54626 - Θεσσαλονίκη
τηλ. 2310 567477
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: law@kyrmanidis.gr

Προβολή μεγαλύτερου χάρτη