Σχετικά με εμάς

Το Δικηγορικό Γραφείο Κυρμανίδη και Συνεργατών ιδρύθηκε το 1998. Στεγάζεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή του Βαρδάρη. Το 2014 μετεγκαταστάθηκε στην οδό Πολυτεχνείου 17Α.

Το Γραφείο ασχολείται με ευρύ φάσμα νομικών υποθέσεων με σκοπό την παροχή νομικών συμβουλών και την εκπροσώπηση ενώπιον Δικαστηρίων και Διοικητικών Αρχών.

 

Τομείς του δικαίου και υποθέσεις που αποτελούν αντικείμενο του δικηγορικού μας Γραφείου είναι (ενδεικτικά) οι παρακάτω:

1. Αγροτική – Εποικιστική – Δασική νομοθεσία (Κλήροι, Δημόσια κτήματα, Δάση, Αναδασμός, Επικύρωση Ανώμαλων Δικαιοπραξιών, Επιτροπές Απαλλοτριώσεων, Αποκατάσταση ακτημόνων, Αναπομπή αποφάσεων Περιφερειάρχη κ.α.)

2. Δίκαιο Ακινήτων (Αστικά / Αγροτικά ακίνητα, Αγοραπωλησίες ακινήτων - συμβόλαια, Μισθώσεις, Εξώσεις, Διεκδικητικές και Αναγνωριστικές αγωγές, Διανομή ακινήτων, Κοινόχρηστα, Αγωγές παροχής διόδου)

3. Αστικό Δίκαιο (Συμβάσεις, Τιμολόγια, Υπερχρεωμένα νοικοκυριά, Αυτοκίνητα, Αδικοπραξίες, Αδικαιολόγητος Πλουτισμός, Σωματεία)

4. Εμπορικό Δίκαιο (Επιταγές, Εμπορικό Σήμα, Σύσταση / Λύση εταιρειών)

5. Κτηματολόγιο (Πρόδηλο σφάλμα, Αγωγές, Άγνωστος ιδιοκτήτης, Χωρικές μεταβολές κοκ)

6. Κληρονομικό Δίκαιο (Διαθήκες, Νόμιμη μοίρα, Ακύρωση Διαθήκης, περί κλήρου αγωγή, Αποδοχές κληρονομίας)

7. Οικογενειακό Δίκαιο (Διαζύγιο, Διατροφή, Γονική μέριμνα, Υιοθεσία, Δικαστική Συμπαράσταση, Προσβολή πατρότητας, Ενδοοικογενειακή βία)

8. Διοικητικό Δίκαιο (Ειδική διοικητική προσφυγή, Αίτηση Αναστολής, Αίτηση Ακύρωσης, Ανακοπή)

9. Ποινικό Δίκαιο (Ναρκωτικά, Αλλοδαποί, Εγκλήματα κατά της ζωής – περιουσίας – σωματικής ακεραιότητας, Αγορανομικές και Υγειονομικές παραβάσεις, Κ.Ο.Κ., Πνευματική ιδιοκτησία, Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, κατάθεση και υποστήριξη μηνύσεων - εγκλήσεων, Δίκαιο Ανηλίκων, αυθαίρετα κτίσματα)

10. Δίκαιο Αλλοδαπών (Αντιρρήσεις, Διοικητική και Δικαστική απέλαση Αλλοδαπού, Ιθαγένεια, Ανάκληση άδειας Διαμονής, Διαγραφή Ε.Κ.ΑΝ.Α / Schengen)

11. Μεταφράσεις Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών.